artist image

Çî Be Ser Hat Kurdistan Lyrics

Cejnî min giryan e emro, Mîhnet î cejnanekem Bergî min cewr û cefa ye, şîwen e seyranekem Çî be ser hat Kurdistan, hoy hoy hoy Ay bes ken fîtne û fesad, hoy hoy hoy Mûjde, emro le hemû malan dîlan e Apo peyda bû û le gelî yaran e Be bezm û rezm û be awazî xweş PKK hat û bida necatim Rewneqî şewqî babê heyat im Alem î şahî bika, Min besteye giryanekem Min xelkî derdî xomim, Terkî naw yaran ekem Çî be ser hat Kurdistan, hoy hoy hoy Ay bes ken fîtne û fesad, hoy hoy hoy Mûjde, emro le hemû malan dîlan e Apo peyda bû û le gelî yaran e Be bezm û rezm û be awazî xweş PKK hat û bida necatim Rewneqî şewqî babê heyat im