artist image

Ey Xuda Lyrics

Sê car bew mangey xermaney dawe Hêşta meylî tom be kes nedawe Sê car bew mangey xermaney dawe Hêşta meylî tom bekes nedawe Ey xuda lew agirbarane barane barane Yar be bê to mallim wêrane wêrane wêrane Ey xuda lew agirbarane barane barane Yar be bê to mallim wêrane wêrane wêrane Hey dad hey bêdad kes diyar niye Kes le derdî kes agadar niye Hey dad hey bêdad kes diyar niye Kes le derdî kes agadar niye Ey xuda lew agirbarane barane barane Yar be bê to mallim wêrane wêrane wêrane Ey xuda lew agirbarane barane barane Kurdistan willatî xomane xomane xomane