a photo of Şerîf Omerî

Şerîf Omerî

Bajare Min

erê va îro ez dorim ji bajarê xwe ne bi dstê xe va min jê barkir bê dilê xe dorketim u roj bi roj di dorbonêdi winda dibim li xerîbiyê va ez berdewam dikim jiyana xe dorî te sed garî dimrim bajarê min tu tenê bimin kari tu tenê zani çirokêmin wek dîna ji xweri dibêjim çawa ez ji te dorketim feqîrtî bindestî tu tenê zani ê?amin ne tenê ji te dorim lê kî wek min bêryate diki kî wek min dinali kî van nava li te diki birînamin ê?amin xewnamin sitêramin dorbonate ez ko?timi dilêmin perçe diki bê hi?ê xe bêrya te dikim u dikevim xeyala ne bi destê xwe di hejmêrim rojên wekî sala ka ew roja ezê vegerim u birîn ji gana derkevi erê ez ji te dorim lê tu ji dil dernakevi bajarêmin dil u canê min bajarêmin hi? u canê min bajarêmin dil u canê min bajarêmin hi? u canê min bêrya bajarêxedikim bêrya axa wê dikim bêrya tarê xwedikim bêrya xwarna ga xwe dikim bêrya çîrokê wê dikim bêrya hevale xwe dikim bêrya avîna xwe dikim bêrya zaroktîya xwe dikim ji bîrnakim wan zarokê bi xwas u taazî ji bîrnakim xaneyên kelpîça hew?ên bê derî ji bîrnakim wan xortên betal u bê xwedî ji bîrnakim wan keçkê xwe?ik bi ken diborîn lê lê çibikim ji pera çibikim ji dolara çibkim ji jiyana zoaa dorî hevala lê lê çibkim ji bajarê xwen u xeyala ne bideste mini va ez hewardikim peyala gelo wê rojek bê ezê vegerim li wan tarên te gelo heyi ezê bibîn buhar u barana te gelo heyi ezê nemrim dorî ax u bêhna te ez ji xwena westiyam min divê dîtina te bajarêmin dil u canê min bajarêmin hi? u canê min bajarêmin dil u canê min bajarêmin hi? u canê min min doxe hi?tin gelek ti?t u va min ji te bar kir li welatê xerîbiyê min zimanê xwe windakir fêde naki po?manî va ji bo te min bnkir lê lê pistî çi min boha bonate naskir bajarê min warê sitran u hozana bajarêmin warê xwendevan u helbest vana tu dayika ?ore?gera warê jîr u zana gava ji te dorketim ez ketim kol u jana wa wa bajarame laye tare bajare min

Bêjebêje © 2015-2023