a photo of Şerîf Omerî

Şerîf Omerî

Peywan

di Şevek gelek sardi peywan ji gaxeri çhêbo di hindirekî bi çoçikdi dunya berf u baran bo peywan hat jiyanê u gelekî digiriya lîlandin ken u kêf giŞ li dora wî bo peywan bi çokanyaxwe gelekî pîs u Şom bo bi ya kesî nedikir newek hemo zaroka bo dizî pefçon hevalên nebaŞ ji tarekê feqîrbo ji malekê sêwîbo peywan vedixar hero li malê serxweŞbo peywan gawîna ji ber wîna ne xweŞbo peywan kesek di tarê di pêre ne digeriya peywan girawîna gelekî ne xweŞbo peywan wilo neke peywan xwe kêm neke peywan wilo neke peywan xwe kêm neke peywan wilo neke peywan xwe kêm neke peywan wilo neke peywan xwe kêm neke peywan her sibeh li malê pefçon dikir firaxê malê di Şkenand u bi ya kesî nedikir peywan malaxe di nav xelkêdi kêmdikir doza peywan çibo kesî jê fêm nedkir geleka jê dipirsî kiro qey çi bela teyi çiboyi ji te kurdo qey çi bi te hatiyi tu hîn xorti despêka amrê teyi peywan semyianê malê îro tuyi peywan nedhiŞt xihê wî derkevin ji malê peywan hevaltî tune bo li balê peywan nizanîbo çi dixazi ji jiyanê peywan hawa reviya u bazda ji malê peywan gelekî li ve jiyanê westiya xoya bo gelekî di hindirê xwedi di êŞya gelek rojên ne xweŞ li ser wîna der basbon peywan timî ji êŞa xe direvya lê garekê tenê bib mêr u dilê gaxe xeŞ bik bi wanre biŞtexl u dilê wan rehet bik peywan biner u li dengê min gohdar bik peywan tu ŞaŞi vî ti?tî nasbik peywan wilo neke peywan xwe kêmneke peywan wilo neke peywan xwe kêmneke

Bêjebêje © 2015-2023