a photo of Şerîf Omerî

Şerîf Omerî

Sere Mala Ape Fewzi

hava dîsa hêl hêlek li tara me geryayi mala abdî u apê fewzî wê dîsa li hevdoxin abdî bi dizî ban remzî kir tishtek di gohê wîde got remzî û abdî di tara medi malbataxe komkirin apê fewzi qotifiyi boyi kof kofa wina tara me îro tije xort u zilam kirin yê go rahishtibon bêra û yê go rahishtibon dara yê go li ser motora rahishtibon van qerasê kêra ha zarok di tarê di pirbibon hatibon binerin li wana qîr qîr dengê pit pita pîreka kombibon li ber derya ahi va belshî pefçon û herdoa êrîshî hev kirin wa gîran gish revyan û wana dîlan germ kirin pîrek rabon hevdo bi qermoshk û sênîka zilama êrishi hevdo kirin bi dara û sêgolîka yê go nedixestin sher bikin û revyan bidizîka û yê go bazdan û xwe veshartin li pisht qorzîka tosh rabo repandin hev gorm gormi reqandin hev yê go qehfê wî shikestibo di kir qêrîn û bar bar yê go bi idrê ketibo dikir ay ay war war ahi ev pefçon ma wilo û kesi wan navgi nekir wey silo layê abidiko di bi hevalê remzî wa embolance anî ji bo birîndara derman biki ser xêrêbi pishtî çi va police hatin dora tara me giviyan dora wê xelek kirin abdî u fewzî peto û remzî police bi qemçkawa kirtin wana dîl kirin û yê din gish bazdan û police êrîshî wan kirin ev pefçona mezin çêbo gish ji bo di zaroka pîrek belishîn bi gelagya û bohar anîn kavoka hi bon wek benîsht di devê xelkêdi hetikîn u bon wek mala alîka u welîka erê herdo mala iro têra hev li hev xistin erê kesî wan navgî nekirin u dilê hevdo hishtin lê tishtê bash go ji herdo mala tikes nehatin koshtin

Bêjebêje © 2015-2023