a photo of Sirûdên Kurdî

Sirûdên Kurdî

Parçe Çinan

Gwê girin le qirmijnî marşî raperîn Êmey kirêkarî kargey parçeçinîn Çînî rût û recal nabîn Gwê girin, gwê girin Borjiwakan bo awazî kenîsekan Keway sedan leber eken Kê ew kewayey çinî botan? Êmey rûtî birsî, bê nan Gwê girin, gwê girin Xawen şikokan, darekan Rojê bo darbûnî neşkan Kelpî awrîşmî tek leber eken Kê ew kewley çinî botan? Êmey rûtî birsî, bê nan Gwê girin, gwê girin Belam katê deselatî êmeş ke hat Kifineketan be giyan, be dil bo eçinîn Bo êwe û bo dinyay kontan Gwê girin, gwê girin

Bêjebêje © 2015-2021