artist image

Ez Dilgêşê Canim Lyrics

Ez dilgêşê can im Ji dozê re Şivan im Saza’m ne kevnar e Ez Hinê yê bêzar im Saza’m ne kevnar e Ez Hinê yê bêzar im Ez dilgêşê can im Dengbêj im tembûrvan im Leşker im şoreşvan im Roja cengê ez şervan im Bi vî rengê nûjen Dil bi şadî devken Li xan û eywanan Dixwînim xweşxwanan Ez dilgêşê can im Dengbêj im tembûrvan im Leşker im şoreşvan im Roja cengê ez şervan im Roj û şevên şadî Wê bikin Kurd û Madî Kes nabe êdî Cegerxwîn Gişkê bêje çi xweş e jîn Ez dilgêşê can im Dengbêj im tembûrvan im Leşker im şoreşvan im Roja cengê ez şervan im