artist image

Lê Dotmam Lyrics

Xeber hate min li ser eşqa dil Eywax gul bû evîndara bilbil Bilbil xema qet nakşîne ji gul Lê dotmam lê dotmam wey limin rûreşê Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê Delalê evîndara pismamê Zeriyê evîndara pismamê Dotmam dayika me tev niştiman e Diqîrî digazî li ber desta ne Wê çawa bê sebra me Kurdan e Lê dotmam lê dotmam wey limin rûreşê Lê dotmam lê dotmam wey limin rûreşê Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê Delalê evîndara pismamê Zeriyê evîndara pismamê Dotmam tu pir şêrînî li ba şivan Lê niştiman nadim bi hezar yaran Bo azadî dil û canêm qurban Bo rizgarî divêm axa goran Lê dotmam lê dotmam wey limin rûreşê Lê dotmam lê dotmam wey limin rûreşê Lê dotmam lê dotmam lê dotmamê Delalê evîndara pismamê Zeriyê evîndara pismamê