artist image

Pir Xweş E Serxwebûn Lyrics

Kurdino merdino pir xweş e serxwebûn Ev demên tar û teng ku me dî va ne çûn Dest bidin hev hemî, pêşkevin em hemî Da biçin bo welat Yan mirin yan felat Roj li me hate der zû şiyarbin ji xew Ev dema ceng û şer paşketin êdî hew Dest bidin hev hemî, pêşkevin em hemî Da biçin bo welat Yan mirin yan felat Min divê ol û bext min divê pêşveçûn Min divê tac û text min divê serxwebûn Dest bidin hev hemî, pêşkevin em hemî Da biçin bo welat Yan mirin yan felat