a photo of Tara Caf

Tara Caf

Keşewan

Keşewan gyan keşewan Wes gêlle ser kêwan Neçîr nemen pa xwa Wes bkuje bê zewan Seyadan yekser lwênê pa rêz Lafawî hunaw serkerd le pay rêz Min neçîrekem sed zam awirden Her zamê pey weş zuxaw ser kerden Zuxaw ber deydê, Kwêlê w Bzazera Pey kelle çermey ba xeber bera Seyad rahmiş nîya be neçîrewe Kellê nenîşa ce Maypîrewe Bazeş ba gêllo a kellekewe Nebê seyadê sîllimnuşewe Seyad nemenen gêllo ser keşa Hewraman girdiş, Seranser weşa

Bêjebêje © 2015-2023