a photo of Tara Caf

Tara Caf

Yaran

Hey yaran yaran, dos yaran beydî Yanew nazaram, pê nîşan deydî Yanew nazaram, pê nîşan deydî Inca rehetî cestey meynew barekem Teskînî wi ballay, pir cexarekem Teskînî wi ballay, pir cexarekem Inca her azîz wey to, qir kir û sîtem Xelasîm niyen, emjar xatir cem Xelasîm niyen, emjar xatir cem Ey yaran yaran, dos yaran key dîm A wade to daw, xêr lê ray nedîm A wade to daw, xêr lê ray nedîm Ey yaran yaran, dos yaran beydî Yanew nazaram, pê nîşan deydî Yanew nazaram, pê nîşan deydî Inca ne to kerdit xêr, ne minîş xêr hatiyew Pokî kewtinmey, heryo wêlatiyo Inca ta key binîşo le say dîwaran Zenjîr le gerden çun gunakaran Zenjîr le gerden çun gunakaran Ey yaran yaran, yawerînit bo Qolekey pir bazin, şew serînit bo Qolekey pir bazin, şew serînit bo Ey yaran yaran, dos yaran beydî Yanew nazaram, pê nîşan deydî Yanew nazaram, pê nîşan deydî Inca ya xêr adetit, pey tore kerden Aşiq meyaw nîne, şerarey merden Aşiq meyaw nîne, şerarey merden Inca hallyetim yawan, şerarey merden Herez wemallim to, maçî dill serden Herez wemallim to, maçî dill serden Ey yaran yaran, dos yaran beydî Yanew nazaram, pê nîşan deydî Yanew nazaram, pê nîşan deydî

Bêjebêje © 2015-2022