a photo of Yelda Abbasî

Yelda Abbasî

Şasîyar

Ewrê asmîn erman erman erman erman degurmijin degurmijin kerîyei berxan xwade can debarijin Hemdil heval ezîz can te navijim Çav şûr pirin erman erman erman erman erman erman sere sawe Orzelingi heval can verîn rawe Biken bira ezîz can derd belawe - Terkê min kir ella xwdê erman erman dilberê min, dilberê min Daqek danî yare can cîgerê min Bû xerawo mal xeraw dilberê min – Xewer nebû ella xwdê erman erman je yarê min Kemandarê bê murwet bir dilê min Xewer nebo ezîzê je yare min – Balaxane erman erman erman erman xişt û nîme erman erman xişt û nîme Fekê yarê hevalê kanîya cîme Fekê yare hevalê kanîya cîme lelay lay – Ser hilînem erman erman erman erman le kevîran Çere bûme yarê can xane vîran Le vî kara mal xeraw bûme hêyran – Balaxane erman erman erman erman xişt û nîme erman erman xişt û nîme Fekê yarê hevalê kanîya cîme Fekê yarê hevalê kanîya cîme lelay lay – Terkê min kir ella xwdê erman erman dilberê min, dilberê min Daqek danî yarê can cîgerê min Bû xerawo mal xeraw dilberê min – Xewer nebû ella xwdê erman erman je yarê min Kemandarê bê murwet bir dilê min Xewer newo ezîzê je yarê min Şa sîyaran erman erman erman erman ka gula min

Bêjebêje © 2015-2022