a photo of Yelda Abbasî

Yelda Abbasî

Şaycan

Her çê te gût erman erman erman erman min sewir kir Pûra reşû min gewir kir ella xwadê can Te we halê erman erman erman erman erman min cewir kir Ella xwadê ella canê yarê min kanê We palîya hev kevinî henî şaycanê Em bixwunî avê sar û meskê mîyan elê lê meskê mîyanê Dil kevirim erman erman erman erman erman erman dil kevirim Nukum navê te bigirim ella xwadê can We vî derda erman erman erman erman ez demirim Ella xwadê ella canê yarê min kanê We palîya hev kevinî henî şaycanê Em bixwunî avê sar û meskê mîyan elê lê meskê mîyanê Min dil tune erman erman erman erman ez biwêjim Hêstir tune ez birêjim ella xwadê can Sed sal here erman erman erman erman te navêjim Ella xwadê ella canê yarê min kanê We palîya hev kevinî henî şaycanê Em bixwunî avê sar û meskê mîyan elê lê meskê mîyanê Her çê te gût erman erman erman erman mê sewir kir Pûra reşû min gewir kir ella xwadê can Te we halê erman erman erman erman erman min cewir kir Ella xwadê ella canê yarê min kanê We palîya hev kevinî henî şaycanê Em bixwunî avê sar û meskê mîyan elê lê meskê mîyanê Çûme çîyan erman erman erman erman çîyan sar kir Kanî hişk bûn malan bar kir ellah xwadê can Derdê yarê erman erman erman erman le min kar kir Ella xwadê ella canê yarê min kanê We palîya hev kevinî henî şaycanê Em bixwunî avê sar û meskê mîyan elê lê meskê mîyanê Muhsin Mîrizade & Yelda Ebbasî

Bêjebêje © 2015-2022