a photo of Yelda Abbasî

Yelda Abbasî

Zarê megrî

Ser hilênim kuda herim Ez le redê te degerim Ta newînim venagerim Zarê megrî le bin merxê me Zarê megrî le bin merxê me Siwê terim êvar tême…heray mizûrê xelkê me Bimirim parê herdê me…bimînim yarê zarê me Xelko werin hûn biwînin…kewran le min mebarênin Yarê min çû dagerînin…zarê megrî le bin merxê me Zarê megrî le bin merxê me Siwê terim êvar time…heray mizûrê xelkê me Bimirim parê herdê me…bimînim yarê zarê me Her kes yarê min hilgire…marek we ser dil bigire Derman meken ba bimire…zarê megrî le bin merxê me Zarê megrî le bin merxê me Siwê terim êvar time…heray mizûrê xelkê me Bimirim parê herdê me…bimînim yarê zarê me Derdî dilan melivînin…kewran le min mebarînin Bîçarenî me nastînin… zarê megrî le bin merxê me Zarê megrî le bin merxê me Siwê terim êvar time…heray mizûrê xelkê me Bimirim parê herdê me…bimînim yarê zarê me

Bêjebêje © 2015-2022